Service

Serviceavtal

I varje installation vi utför ingår en garantitid med ett serviceavtal. Det gör att vi håller koll på ditt ventilationssystem, utför service och driftoptimerar det. Många av våra kunder väljer att förlänga avtalet efter det att garantin har gått ut. Detta är något vi rekommenderar då ett kontinuerligt ventilationssystem har en längre livstid, vilket i sin tur är en ekonomisk vinning för dig som kund.

Tjänstebil för filipstads luftteknik
Ventilationsbild över tidigare utfört montage inom service och ventilation

Nära samarbete med våra kunder

Vi är flexibla som gör att vi kan leverera enligt dina önskemål. Vi är ett litet företag där relationen med och till kunden står i fokus. För oss innebär det att vi håller kontakten från första planeringsmötet till sista servicegenomgången. På så sätt lär vi också känna ditt system och dina behov nog bra för att veta när vi behöver komma ut och vad som kan behöva göras.