Energibesparing

Det finns oändligt många sätt att energioptimera en fastighet på, vi är experter på ventilation och hjälper dig med energibesparing.

Energibesparing

Det finns oändligt många sätt att energioptimera en fastighet på, vi är experter på ventilation. Beroende på hur ofta och till vad fastigheten eller rummet används ställs olika krav på ventilationen. Större och äldre fastigheter kostar i regel mer att värma upp och ventilera vilket gör att det finns mycket att göra kring energioptimering på dem.

Oavsett om du installerar ett nytt ventilationssystem eller bara uppdaterar ett gammalt är det viktigt att tänka på hur du får ut max av det utan att slösa för mycket energi.

Har du en äldre ventilation kan det ibland räcka att installera modernare fläktar och ett värmeåtervinningsaggregat.

Vi använder oss av ett flertal leverantörer som bland annat

FTX-system

För att ge en komplett ventilation arbetar vi med FTX-system, det vill säga ett fläktstyrt från- och tilluftssystem med värmeåtervinning. För dig innebär det att vi enkelt kan styra inneklimatet, både i temperatur och mängd friskluft.

Genom att återanvända energin som finns i den redan uppvärmda frånluften kommer du minska dina energikostnader. Normalt sett släpps den varma luften ut direkt, vilket vi tycker är ett slöseri med resurser. Ett FTX-system består av ett kanalsystem där luften cirkulerar, innan den släpps ut går den in i värmeåtervinningsaggregatet där mellan 50 till 80 procent av värmen i luften återanvänds.

Tidigare utfört arbete av FLT, där service av ventilation samt energibesparing ingår.