Montage

Vi har lång erfarenhet av montage i olika faciliteter.

Komplett montage

Inga jobb vi gör ser exakt likadana ut, däremot ser de såpass lika ut att vi vet att det krävs anpassningar och specialgjorda delar. Vi har en egen verkstad vilket gör att vi kan tillverka specialdelar såsom rektangulära ventilationskanaler, trummor eller vad ditt bygge kräver. Oavsett vilka problem eller hinder som finns kan vi lösa det.

Tidigare referensprojekt där FLT utför service, energibesparing och installation