Miljöpolicy för Filipstads Luftteknik

Följande är våra skriftliga rutiner som delges alla anställda inom företaget, rutiner som vi använder för att uppfylla vår miljöpolicy:

  1. Gällande företagets transporter eftersträvar vi att för varje nytt fordon vi köper in köpa ett fordon med mindre CO2 utsläpp än det fordon vi byter ut. Vi jobbar även kontinuerlig med att försöka införa eco driving bland de som kör våra fordon. Vi strävar efter att minska företagets leveranser genom att planera och genomföra större inköp.
  2. Vid all användning av kemikalier ser vi alltid till att vi har erforderligt produktdatablad tillsammans med produkten så att vi kan kontrollera att produkten används enligt de föreskrifter som leverantör och tillverkare föreskriver,  samt att vi på rätt sätt kan vidta åtgärder om produkten av någon anledning skulle komma ut på felaktigt sätt, eller om den skulle föranleda eventuell personkontakt.
  3. Vi säkerställer vår lagefterlevnad på miljöorådet dels genom att kontinuerlig ta del av vad vår bransch föreskriver men även genom att alltid hålla oss uppdaterade gällande lokala miljökrav i respektive kommun vi är verksamma i, detta gör vi genom att titta efter vilka krav som gäller i respektive kommun på deras hemsida.
  4. På alla våra entreprenader följer vi alltid det återvinningssystem för restprodukter som finns på bygget. Om vi är totalentreprenör sorterar vi själva enligt det krav som finns på den återvinningsstation vi lämnar avfallet. Om vi har avfall i stora mängder utför vi källsorteringen på arbetsplatsen.
  5. När vi måste ta om hand miljöfarligt avfall och transportera miljöfarligt avfall köper vi in den tjänsten av ett behörigt företag.
  6. I våra entreprenader ingår alltid att utföra installationerna så att högsta möjliga energibesparing erhålls.
  7. I vårt miljöarbete strävar vi efter ständig förbättring och förebyggande av föroreningar

Filipstad 20130520
Rikard Juvel
Filipstads Luftteknik

 Skriv ut  E-post

Kontakta oss

via telefon

070 - 572 55 72

Miljodiplommiljobas

Kontakta oss

via mail

r.juvel@filipstadslt.se